Kordon Kanı Neden Saklanmalıdır?

Anne karnında bebek kordon bağı ile plesantaya bağlıdır. Kordon bağı oksijen ve yiyecek alışverişini sağlayan bir organdır. Bebeğin doğumunda sonra görevini bitirir ve dışarı atılır. Plesanta ve kordon bağı arasındaki kana da “kordon kanı” adı verilir. Kordon kanının özelliği, bebeğin vücudunda bulunan kandan farklı olmasıdır ve kök hücre içermesidir. Kök hücreler gerekli ortam yaratıldığında bir organa ya da dokuya dönüşebilir.
Peki kordon kanının saklanmasının ne önemi vardır?

Kordon kanının saklanması, bebeğin ileride kemik iliği nakli gerektirecek bir hastalıkla karşılaşmasında, kendi kök hücreleriyle tedavi olanağı sağlamaktadır. Bu sayede uygun vericilerin aranması ortadan kalkacak ve tedavi etkili bir şekilde başlayacaktır.
Günümüzde kordon kanı ile tedavi edilebilen hastalıkların bazıları şunlardır:

Çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları
Thalessemi (Akdeniz anemisi)
Aplastik anemiler (kemik iliğinde hücre üretiminin olmaması)
Orak hücreli anemi (Sickle cell anemi)
Amegakaryositik trombositopeni
Nöroblastom 

Bu yüzden kordon kanının saklanması, ileride oluşabilecek sorunlar için çözüm olabilir.
Sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmeniz dileğiyle.